Hvem er vi?

Vores fortælling

Kvinder I Dialog er en gruppe kvinder med og uden niqab (muslimsk ansigtsbeklædning), som ønsker dialog med den brede befolkning.


Folketinget står til at indføre et niqab-burka forbud i den offentlige rum (et såkaldt ’maskerings’ forbud) der har til hensigt at forbyde den muslimske kvinde i at bære sin religiøse beklædning.


Denne platform er oprettet med henblik på at inkludere de af os niqab-bærende kvinder, som forbudet vedrører. Der bliver jævnligt talt om os, men ikke med os. Derfor ønsker vi at komme alle fordommene til livs. Vi ønsker at deltage i den offentlige debat. Vi mener, at vejen til forståelse og gensidig respekt bedst opnås ved at vi taler sammen.

Vi skal insistere på kommunikation uanset om man er enig eller uenig.

Alle der vil i dialog er velkomne.


Vi håber, at I vil følge med her på siden, og at I får lyst til at like og dele vores videoer som løbende vil komme op.


De varmeste hilsener


/Kvinder I Dialog

Kvinder I Dialog (Women In Dialogue) is a group consisting of women with and without niqab (the Islamic face veil) who’s aim is to engage in dialogue with the general public.


The Danish parliament has proposed a law that forbids the wearing of the niqab and burqa in public spaces, with the purpose of forcing the Muslim woman to give up her religious clothing.


This platform has been created with the purpose of including niqab wearing women, which the ban will affect. We are regularly being talked about, but we are never being talked with, therefore we wish to engage in the public debate scene and challenge the different prejudices a lot of people have towards us.

We believe that the path to understanding and mutual respect can best be achieved by speaking with each other.

We insist on communication regardless of disagreements!


Anyone who wants to engage in this dialogue is more then welcome. We hope that you will follow, like and share our posts and videos.


Kind regards


/Kvinder I Dialog .