Nyheder

Radio indslag


8. marts 2018


Tidsånd: Snak med niqab


Hvis ikke man nåede at lytte til radio indslaget d. 8. marts har man mulighed for genlytte til det.

Artikel


6. april 2018Niqab-klædt kvinde: Burkaforbud er social kontrol fra staten


"Når politikerne laver lovgivning, der diskriminerer et mindretal, er jeg bange for, at det kan fremme racismen. At det kan sende et signal til folk med racistiske holdninger om, at det er o.k. at diskriminere os"


Nyheder

Følg med i niqab-debatten

Artikel


6. juni 2018Denmark's new burqa ban also covers beards and punishes people for living in 'ghettoes' – this isn't the mark of a secular society


"The controversy over burqas, burkinis and beards isn’t really about clothing. It’s about the fear that immigrants might retain their non-Christian identities even while living in Western countries."


"Europe is undergoing a move towards restricting religious freedom for non-Christians. The Danish government and media have focused on the burqa ban to get public consent, but the real issue is how minorities are being treated as second-class citizens."

Artikel


31. maj 2018
Her bliver Martin Henriksen konfronteret af niqabklædt kvinde: Dit land er ikke Danmark


Se Martin Henriksen stikke halen mellem benene fordi han ikke kan svare på de seje kvinders argumenter.


Artikel


9. maj 2018Juridisk ekspert: Forslag om tildækningsforbud er udslag af moralsk panik i samfundet


"Det aktuelle lovforslag om at indføre et tildækningsforbud og andre forslag, der særligt vedrører muslimer og i flere tilfælde begrænser religionsfriheden, er udslag af en moralsk panik i samfundet. "

Artikel


29. april 2018Mød kvinder i niqab: Vi er helt normale mennesker


"Lene arbejder som telefoninterviewer, ses tit med veninder, og så bruger hun sin tid på at lave frivilligt arbejde i foreningen Kvinder i Dialog. Her kæmper kvinder, med og uden niqab, for, at det fortsat skal være lovligt at tage niqab på i offentligheden ligesom i dag."


Artikel


11. april 2018

Morten Østergaard: Burkaforbuddet er hykleri og tryner minoriteter


Et bredt flertal for et tildækningsforbud blev i sidste uge til virkelighed. Forbuddet har til hensigt at fjerne burkaer og niqabber i det offentlige rum, men det er både hykleri, ulogisk og virkelighedsfjernt, mener Radikales Morten Østergaard, der håber på at kunne råbe fornuften i danskerne op.

Debat


6. juni 2018Kritisk muslim: Venstre forråder egen politik med tildækningsforbuddet


""Det er ikke statens opgave at bestemme, hvordan vi skal leve sammen, spise, dyrke vores religion, bruge vores penge eller klæde os."


Denne korte passage virker på nuværende tidspunkt ret paradoksal, i forhold til hvad venstrepolitikerne på Christiansborg går rundt og lovgiver om. Der står sort på hvidt, at staten ikke skal bestemme, hvad folk skal klæde sig i, eller hvordan de skal udøve deres religion."

Meddelelse


31. maj 2018


Loven er vedtaget.

Men vi giver ikke op!!


Artikel


29. maj 2018


DF kræver fængsel for gentagne brud på tildækningsforbud


Politikere er klar til at undergrave egne liberale kerneværdier, og viser mistillid til egen grundlov blot for at få ram på muslimer.


Vi husker tydeligt da politikerne og mange i samfundet forsvarede ’Muhammed’ tegningerne og kaldte dem for ’en vigtig del af ytringsfriheden’ og sagde at muslimer skal finde sig i ’hån og latterliggørelse’, fordi 'ytringsfriheden ikke kan begrænses blot fordi nogle føler sig stødt'? Ja men nu står de samme politikere til at kriminalisere fredelige muslimske kvinder fordi de klæder sig efter deres religiøse overbevisning, som også er en form for ytring.!

Dette forbud beviser at ytringsfriheden og religionsfriheden ikke gælder for muslimer, og at politikere er løgnere, hyklere og at systemet i hele taget ikke er til at stole på.


Det vigtigste spørgsmål må vel være: Kan demokratiet overhovedet finde ud af at beskytte religiøse minoriteter?


Vores buskab er klart: Vi er tilbage i 1930'erne, og denne heksejagt og hetz mod muslimer skal stoppes!

Artikel


25. april 2018S-profil frataget ordførerpost, fordi hun stemmer imod burkaforbud


Det er langt ude at straffe en politiker på den måde! Var der nogen der sagde ytringsfrihed?

Der er noget galt med hele bureaukratiet.


"Mette Gjerskov er nu uden ordførerposter, men det betyder ifølge hende selv ikke, at hun kommer til at gå arbejdsløs. Hun vil blandet kæmpe for ligestilling og det grønne område, fortæller hun."

Artikel


6. april 2018

Islamforsker: Niqabben skal ses som en hanekam i punkbevægelsen – Ikke undertrykkelse


Niqab-bærende kvinder bliver ofte beskyldt for at være undertrykte, men det er en forkert måde at se det på, mener islamforsker, som siger, at niqabben er en bevidst provokation ligesom punkerens hanekam.

Artikel


4. juni 2018Søren Pape Poulsen skulle iføre sig uniform og håndhæve burkaforbuddet i den sociale virkelighed


"Man vil have en lov, men synet af håndhændelsen er uacceptabel. Man er stolt af lovforslaget, når man snakker om det, men skammer sig over scenen i virkeligheden.

Hvis man tror på den enkelte borgers ret til at ytre sig og myndighed til at vælge frit, så længe det ikke skader andre, er maskeringsforbuddet forkert. Og hvis man insisterer på, at til et frit samfund hører modkulturer, dissidenter og outsidere, er forbuddet uacceptabelt. Det er derfor, Søren Pape Poulsen skammer sig over synet af sit eget lovforslag i virkeligheden. Det, han ikke kan udholde er selve kernen i lovforslaget: Statens magtudøvelse over for den enkelte."

Artikel


29. maj 2018Otte niqabklædte kvinder mødte op i Folketingssalen


To store biler med politi blev tilkaldt - vi sad blot og lyttede til talerne i folketingssalen... og tog nogle selfies... Det kan selvfølgelig undre vagterne at vi kom for at lytte når selv politikere ikke lytter på hinanden. Mens den ene står og taler er resten på deres Smartphones og tjekker Facebook eller Twitter.


Artikel


2. maj 2018Eva Kjer var imod burkaforbud – men nu er hun blevet minister og stemmer for


Når politik ikke handler om principper og værdier men om position og magt.


Debatindlæg


23. april 2018Niqabklædt studerende: Politikerne tvinger mig til at klæde mig af under påskud af, at man frigør mig


"Lene arbejder som telefoninterviewer, ses tit med veninder, og så bruger hun sin tid på at lave frivilligt arbejde i foreningen Kvinder i Dialog. Her kæmper kvinder, med og uden niqab, for, at det fortsat skal være lovligt at tage niqab på i offentligheden ligesom i dag."


Artikel


5. april 2018


Politiforbund ønsker klare retningslinjer for burkaforbud


"Er det en opgave, der vil blive prioriteret højt hos politiet?


- Det er helt afhængigt af, hvordan situationen ser ud på den pågældende dag. Men jeg tror også, man skal regne med, at det er et politi, der meget varsomt går ud og forsøger at finde en meget stille og rolig fornuftig løsning på situationen."


Artikel


6. april 2018


»Jeg har gået i dansk vuggestue, dansk børnehave og dansk folkeskole. This is made in Denmark«


"Hvorfor tager du den ikke bare af?


»Jeg har ikke lyst til at opgive det, bare fordi nogle personer er uforstående over for mig. Jeg ved, at vi 99 procent af gangene, hvis folk ville sætte sig ned og drikke en kop te med mig, nok ville kunne mødes et sted på midten,« siger hun."


Artikel


24. februar 2018


Liberalismen har tabt, når den skal tvinge sine værdier igennem


"Med et niqabforbud er vi selv skyld i, at vores værdier nu virker endnu mindre attraktive end før. For hvordan skal folk tro på, at vi vil deres frihed, hvis vi tvinger dem?" siger Dennis Nørmark.

Høringssvar


26. marts 2018


Amnesty Høringssvar om Tildækningsforbuddet


Når vi læser høringsvaret kan vi ikke lade være med at tænkte hvor sindsygt dette lovforslag er, og at man simpelthen fratager muslimske kvinder deres ret til religiøse klæder pga. andres OPFATTELSE af dem.


Med Amnesty International Danmark egne ord:


"At ”nogen eller nogle” måtte finde, at burkaen eller niqabben er udtryk for, at den, som bærer klæderne, ikke ønsker at indgå i dialog med ”os” eller tale med ”os”, bør ikke føre til, at man indfører et forbud mod burka og niqab.


Der er tale om en situation, hvor et forsvindende mindretal får beskåret sine rettigheder på grundlag af forestillinger om, hvad de tænker, når de ifører sig niqab eller burka."

Kommission


29. marts 2018

Burka-kommissionen


2009 nedsatte den daværende VK-regering en burka-kommission. Da kommissionen blev færdig med sin undersøgelse prøvede regeringen i længere tid at mørklægge rapportens indhold, da rapporten nåede frem til følgende konklusioner:


• Antallet af kvinder, der bærer niqab og burka er meget få.


• Alt tyder på, at deres valg er frivilligt.


• Mange af dem er etnisk danske.


”Margit Warburg, professor i religionssociologi ved Københavns Universitet, var den ledende forsker bag rapporten. Ifølge Margit Warbrug oplyste kvinderne, at de gik med niqab for at fremhæve deres tro og for at undgå at blive betragtet som sexobjekter. Mange af kvinderne har valgt at gå med niqab mod deres families vilje. Derfor betragter de ikke det at gå med niqab som kvindeundertrykkende, fortæller Margit

Warburg.”


Fælleserklæring21. april 2018


Folketinget står til at indføre et diskriminerende niqab- og burkaforbud, der målrettet skal kriminalisere muslimske kvinder. Vi tager på det stærkeste afstand fra lovforslaget, og giver et opråb til regeringen og andre medspillere i dette. Regeringen er på vej mod en farlig udvikling, hvor muslimske meninger mødes med sanktioner og forbud. Lovforslaget er, i alle sine former, et direkte angreb mod det muslimske fællesskab i landet. Uagtet antallet af muslimske kvinder, der bærer niqab, så handler lovforslaget om os alle, da det er et angreb mod den muslimske identitet og en muslimsk borgers ret til at udfolde sig religiøst. Ved at fratage muslimske kvinder retten til at klæde sig efter islamisk overbevisning undergraver politikere egne liberale kerneværdier, samtidig med at de viser mistillid til egen grundlov. Dette lovforslag er kun med til at sprede negativitet og anspændt atmosfære iblandt befolkningen. Man inkluderer ikke muslimske borgere ved at ekskludere, diskriminere og kriminalisere dem. Derfor appellerer vi til, at alle politikere og magthavende aktører forkaster dette lovforslag og vælger dialog frem for forbud, tvang, bøder og fængsel.
Denne erklæring er bakket op af følgende organisationer:

Kvinder I Dialog

Aisha-moskeen

Dansk Muslimsk Ungdom

Dawah Vestsjælland

Den Bosniske Kulturforening – Vejle

Det Islamiske Trossamfund – København

Det Islamiske Trossamfund - Fyn

Fredens Moske – Århus

Furkan Kultur & Uddannelsescenter

Islamguide

Islams Klare Budskab

Masjid Imaan - Amager Kulturforening

Masjid Imaan – Det Somaliske Forbund I København

Masjid Nour

Masjid Salsabiil

Masjid Taiba

Masjid Taufiq (Slagelse)

Masjid Tawheed

Muslimsk Ungdom i Danmark – København

Muslimsk Ungdom i Danmark – Odense

Oplev Islam

Offorlag

Somalisk-Dansk forening i Holbæk & omegn

SUUN – Somalisk Ungdoms & Udviklingsnetværk

Udforsk Islam

Vejle Arabisk Forening

Vejles Muslimer i Sammenslutning

Viomis på GadeplanArtikel


5. april 2018S sikrer flertal for regeringens burkaforbud


"Nu må vi i gang med at se på, om vi også kan få et tørklædeforbud for vores børn og unge i uddannelsesinstitutionerne og for offentlig ansatte".

Artikel


14. marts 2018


Kan niqabklædte kvinder gå i dialog?


Ja det kan vi sagtens!


"Danske niqabklædte kvinder er gået sammen om at oprette Facebook-siden og hjemmesiden ”Kvinder i dialog. Formålet med initiativet er primært at komme de mange fordomme til livs og invitere til dialog. Derudover ønsker kvinderne at deltage meget mere, i den offentlige debat. Facebook-siden har i skrivende stund 3.193 likes.


Kvinderne har besøgt mange politikere, været på Strøget med henblik på at tale med folk og holdt adskillige åbent hus-arrangementer".

Artikel


21. marts 2018
Muslim: Derfor bærer jeg niqab med stolthed


"...det smukke ved religionen er, at når man gør noget for Guds skyld alene, så multiplicerer det gode sig for en selv – både spirituelt og personligt."


Høringsbrev


10. marts 2018


Høringsbrev fra Institut for Menneskerettigheder


"...Det foreslåede tildækningsforbud vil særligt ramme kvinder med muslimsk baggrund i Danmark, som af religiøse årsager tildækker deres ansigt i det offentlige rum. Derfor vil et tildækningsforbud som det foreslåede i udkastet, både udgøre et indgreb i disse kvinders ret til selvbestemmelse og privatliv, såvel som deres ret til religionsudøvelse.

I den sammenhæng ønsker instituttet at gøre opmærksom på, at der er risiko for, at tildækningsforbuddet kan føre til at kvinder, der af religiøse årsager tildækker deres ansigt i det offentlige rum, isoleres fra samfundet. Dette vil potentielt kunne bidrage til at styrke skabelsen af parallelsamfund, hvilket det foreslåede tildækningsforbud netop tilsigter at forhindre".


Artikel


8. marts 2018


Muslim women in Denmark face dehumanisation at the hands of the state


"Denmark, following in the footsteps of several other European countries, seeks to target Muslim women for their religious convictions. A young female-led organisation seeks to change attitudes within Danish society".

Artikel


5. februar 2018

Forsker om maskeringsforbud: »Der er rigtig mange grunde til, at det her forbud er en dårlig idé«


»Love som de her er affødt af en moralsk panik, og på politisk plan er der tale om et moralsk korstog. I sådanne sager sker der almindeligvis det, at politikerne bliver lidt ligeglade med følgerne, når de en gang har fået gennemført lovgivningen. Jeg er ikke stødt på akademisk forskning om effekten af det forbud. Du vil kunne finde rapporter fra forskellige organisationer, som fremhæver, at der er sket en forhøjning af voldsepisoder mod kvinder, der iklæder sig ikke bare ansigtstildækning men også tørklæder, og så er der ligeledes en gruppe, der har isoleret sig. Altså den modsatte effekt af, hvad man havde håbet på. Og så er der en mindre gruppe kvinder, der har fået mange bøder, fordi de har insisteret på at bære det.«