Viden

Islam

Få mere viden om islam

Hvad betyder islam?

Ordet ‘Islam‘ er et arabisk ord og kommer af roden “s-l-m”, hvis betydning er både fred og overgivelse. Islam betyder at opnå fred gennem overgivelse til Gud. At overgive sig til Gud eller at tjene Gud vil sige, at have tro på Ham, som Han selv har udtrykt det, og at efterleve Hans lære. Islam er en fuldstændig accept af læren og vejledningen fra Gud, dvs. at overgive sig til hvad Gud ønsker fra os.

En person, der erklærer sin tro på islam, kaldes på arabisk en “muslim“, altså ‘en, der udøver islam’. En muslim er en person, der frivilligt og med imødekommenhed accepterer Guds enestående position og bestræber sig på at organisere sit liv i overensstemmelse med læren fra Gud. Han eller hun arbejder også for, at etablere en retfærdig og ligeværdig social orden i samfundet, som reflekterer Guds anbefalinger.

Muslimer foretrækker ofte at bruge ordet Allah frem for Gud. Ordet Allah kan ikke bøjes i hverken tal eller køn eller skrives med stort eller småt. Der er kun Én Gud, og det er for muslimerne, den samme Gud som jøder og kristne tilbeder.

Hvem er Muhammed (ﷺ)


Profeten Muhammad ﷺ var den største personlighed i historien. Når man læser hans livshistorie og lærer om hans moral og egenskaber, hans karakter, og de ting han har opnået i sin egen levetid, samtidig med at man lærer om hans ydmygenhed, kan man ikke gøre andet end at komme til den konklusion. Og selv ikke-muslimer anerkender at Profeten ﷺ havde flere gode egenskaber og moralske værdier, end man nogen sinde har fundet samlet i ét menneske i hele historien. Han var en person, som hele den arabiske halvø blev forenet under; og dog var han ydmyg. Han fik store rigdomme, og dog levede han i fattigdom; alt det han fik, gav han til de trængende. Der blev end ikke lavet varm mad i hans hus i dagevis, og han tilbragte dagene i sult.Hvem er Jesus


Isa, som profeten Jesus hedder i Koranen, har en hel speciel betydning i Islam. I Islam kendes han som en profet, der har båret Allahs budskab ud og som har formidlet det samme guddommelige budskab ud til menneskeheden på samme vis, som de profeter, der kom før ham, viderebragte til menneskeheden. Muslimer anser Jesus på samme måde, som de anser alle Guds profeter. Profeterne er hver især højt respekteret, anerkendt og elsket. At tvivle på Jesus eller nogen anden profet eller budbringer i Islam, uanset hvem det måtte være; Abraham, Moses, Muhammed eller andre (fred være med dem), betyder, at man bevæger sig uden for Islams fold. Det hører altså ikke med i den islamiske trosoverbevisning at være i tvivl om profeternes budskab og heller ikke Jesus’ profetskab.Koranens budskab


Koranen er Allahs Noble Bog. Det er Allahs Ord, som er blevet åbenbaret til Profeten Muhammed ﷺ, via ærkeenglen Jibril (Gabriel). Koranen blev lært uden ad siden dens åbenbaring og med stor omhyggelighed og omhu blev den nedskrevet under Profetens ﷺ levetid. Allah har forsikret dens bevarelse og beskyttelse imod forvrængning og forvanskning i dens totale oprindelighed, og dette er bl.a. understøttet af flere tusinder af troværdige muslimers identiske udenadslære og kulstof 14-datering af skriftlige kopier, der daterer helt tilbage til Profetens tid. Koranen er Guds sidste budskab til menneskeheden, der tiltaler og appellerer menneskeheden og via direkte tiltaleform såsom: ”O I mennesker”. Koranens sammensætning af elokvens, stil og indhold er blandt de ting, som henvender til ens fornuft, intellekt, hjerte, følelser og sanser. Koranen lærer og fortæller os om Allahs smukke Navne og Egenskaber, historier om de tidligere nationer og hvordan de forholdte sig til Profeternes budskab mv. Koranen lærer os desuden om etik og moral, og om Guds regler indenfor det social samfund herunder de økonomiske, politiske og spirituelle områder. Den lærer om menneskets forhold til Skaberen både som individ og fællesskab. Koranen er et lys og en vejledning til mennesket i dette liv for at det kan opnå ædle karakterer og være et bedre menneske. Formålet med denne vejledning (koranen) er at føre til en endestation af evig glæde og lykke – nemlig paradiset.